ประวัติคุณหมอศุภชัย

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรมตกแต่ง ความงาม ผิวพรรณ หมอศุภชัย (หมอไก่)
        เป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านศัลยกรรมความงาม และผิวพรรณ โดย พ.ต.นพ.ศุภชัย แสงใสแก้ว ( คุณหมอไก่ ) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง และความงาม ได้รับการรับรองจากสมาคมศัลยกรรมตกแต่ง และความงามแห่งประเทศไทย มีใบวุฒิบัตรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง และความงามรับประกัน รวมถึงปริมาณคนไข้ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ให้ความไว้วางใจกับคลินิกหมอศุภชัยเป็นจำนวนมากและตลอดมา
image

ประวัติแพทย์

ประวัติการทำงาน
     2541 – 2546 ศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ที่วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
     2547 – 2549 แพทย์เพิ่มพูนทักษะที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
    • 2550 – 2552 ศึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมทั่วไป (General Surgery) ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า 
     2552 – 2554 ศึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงาม (Plastic and Reconstructive Surgery) ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า 
     2554 จบการศึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงาม (Plastic and Reconstructive Surgery) ที่ รพ.พระมงกุฎเกล้า 
    • ปัจจุบัน เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและความงาม (Plastic and Reconstructive Surgery) ที่ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
Powered by MakeWebEasy.com